Vi har under dryga tio år arbetat med att ta fram ett personlighetstest som bygger på den så kallade femfaktorteorin. Inom testvärlden är Big Five ett begrepp som alla känner till och respekterar som den mest universella beskrivningsmodellen för våra personligheter.

I början av 2000 talet påbörjade vi arbetet med att ta fram verktyget vilket i sin svenska grundversion låg klart under 2010, varefter flera normgrupper och vidareutveckling av testet har skett. Big Five Personlighetsprofil är ett omfattande personlighetstest som i den generella versionen ger feedback om 5 FAKTORER i personligheten samt 30 FACETTER, 6 per FAKTOR. Totalt 35 dimensioner visas i profilen.

Testet har en generell normgrupp omfattande 1215 personer, svensk normalpopulation. Testresultatet redovisas mot denna normgrupps resultat vid generella rekryteringsuppdrag, medan för alla säljarroller(allt från innesäljare till försäljningschef) så har vi en rapport som använder endast 8 av testets 35 dimensioner. Dessa 8 dimensioner signalerar typiska drag för högpresterande säljare och ger oss en träffsäkerhet i våra rekryteringar av säljare som är unik i branschen.

 
 
 
 

Big Five PROFILKORT

Big Five Personlighetsprofil kommer med ett fullt profilkort som omfattar 35 dimensioner. De 35 dimensionerna är de FEM FAKTORERNA i Big five och 6 facetter per FAKTOR:

VÄNLIGHET/BEHAGLIGHET
Tillit
Moralisk principfasthet
Altruism
Samarbete
Anspråkslöshet
Medkänsla/Empati

PRESTATION/SAMVETSGRANNHET
Effektivitet
Behov av ordning
Pliktkänsla
Prestationsbehov
Självdisciplin
Försiktighet

EXTROVERSION/UTÅTVÄNDHET
Vänlighet
Sällskaplighet
Självsäkerhet
Aktivitetsbehov
Glädje
Behov av spänning

EMOTIONELL STABILITET
Stressnivå/oro
Ilska/irritation
Nedstämdhet
Självmedvetenhet
Impulskontroll
Sårbarhet

ÖPPENHET FÖR NYA ERFARENHETER
Fantasi
Intresse för kreativitet och konst
Emotionalitet
Äventyrlighet
Intellekt
Liberalism

Intellekt

Liberalism

SÄLJPROFILEN

För säljare har vi SÄLJPROFILEN med 8 dimensioner som tydligt indikerar beteenden som framgångsrika säljare visar. Vi har normgrupper för denna profil för

HÖGPRESTERANDE SÄLJARE

  • Innesäljare
  • Utesäljare
  • Key Account
  • Försäljningschef