Vi har en lång rad uppdrag bakom oss, där vi rekryterat kandidater på olika nivåer och inriktningar, allt ifrån säljare i olika funktioner till kvalificerade chefer på högsta nivå.
Kvaliteten i våra rekryteringar är A och O, och vi lämnar därför garanti på alla uppdrag.
Alla kandidater bjuds in att ta testet – Big Five Personlighetsprofil, som utgör en viktig grund i vårt urval. Vi kan även erbjuda kompletterande annonsering i dagspress och social media.
SEARCH
Search är detsamma som att vi via våra nätverk eller via sociala medier söker efter rätt kandidat till er – detta efter att vi har gjort en djupare kravprofil tillsammans med er. Search som rekryteringsmetod lämpar sig väl för kvalificerade tjänster där kandidaten oftast har ett jobb men kan vara beredd att lyssna på nya karriärmöjligheter eller där ni som kund vill att processen sker med en låg profil.  Efter intervjuer och referenser presenteras kandidater till er enligt ök.
REKRYTERINGSPROCESSEN
Till vår hjälp har vi ett unikt rekryteringsstöd som mäter varje kandidats personliga egenskaper.
Detta sker redan i första steget i samband med att kandidaten registrerar sitt CV. På så sätt kan vi identifiera och rekrytera rätt kandidater på ett snabbt och träffsäkert sätt.

 1. Behovsanalys tillsammans med kund och framtagning av kandidatprofil
 2. Annonsering eller search
 3. I samband med att en kandidat söker ett jobb eller registrerar sin CV erbjuds man att göra Big Five personlighetsprofil som en integrerad del av sitt CV
 4. Vi jämför samtliga individer mot önskad profil (av MyJob utvecklad eller företagsunik)
 5. Vi rangordnar hur väl kandidaterna överensstämmer med profilen
 6. Vi gör sedvanlig kvalitetsgranskning av kandidaterna, intervjuer, referenstagning och granskning av CV
 7. Vi levererar 2-3 kandidater till dig som kund för slutliga möten
 8. Vi följer upp kund/kandidat 3 mån efter anställning

SECOND OPINION
Har du en rekrytering på gång där du känner att du vill validera kandidaternas personlighet, och din egen rangordning och bedömning av slutkandidaterna? Då är vår tjänst ”Second opinion” ett utmärkt komplement till din rekryteringsprocess. Kvalitetshöjningen i din rekrytering blir avsevärd, och du får en bredare bedömning och träffsäkrare personlighetsbedömning av dina kandidater. Har du råd att ta fel beslut? Vi har hjälpt en lång rad organisationer att ge en second opinion av deras slutkandidater vid deras rekryteringar, då framförallt av nyckelrekryteringar.

 • Lämpligt i slutskedet då ni har 2-6 slutkandidater som skall rangordnas
 • Vi genomför testerna Big Five Personlighetsprofil 
 • Vi genomför analys av profilerna samt intervju med kandidaterna
 • Vi avrapporterar genom skriftlig rapport där rangordning samt styrkor/svagheter för respektive kandidat presenteras
 • Samtliga kandidaters testprofiler ingår i rapporten