Bisnode har förnyat sitt avtal om vårt matchningssystem

Bisnode Kredit AB har förnyat avtalet för tredje året, för användning av vårt system för matchning av kandidater med normgrupper för säljare.

bisnode_logo

Vårt unika system där samtliga kandidater testas med vårt personlighetstest Big Five Personlighetsprofil är det verktyg som BISNODE använder i sin rekryteringsverksamhet. Bisnode rekryterar säljare inom larmsektorn och vårt system ger klara besked om en kandidat har säljprofil eller inte.

Genom användning av verktyget undviker man dyra felrekryteringar och ser till att endast rekrytera de som passar bäst för jobbet som säljare!

Med stöd av vår profil med 8 dimensioner som indikerar säljprofil har man ett unikt kompletterande beslutsunderlag. Man ser direkt om en person passar för rollen!

sälprofil_balanserad

 

Säljprofilen visar direkt på en säljare, här en mycket bra och balanserad säljprofil i relation till vår normgrupp högpresterande säljare.

BISNODE hittar rätt personer snabbt och med precision genom vårt verktyg. Man kan rangordna sökande kandidater på flera sätt i systemet, man går direkt på de som ligger närmast normgruppen!

rangordning

 

bisnode_logo