Category Archives: BIG FIVE PERSONLIGHETSPROFIL

Certifiering i testmetoden – Big Five Personlighetsprofil

Vi erbjuder inte bara rekryteringssystem med testet integrerat, utan du som vill sköta din testning själv kan licensiera dig i vår testmetod. Vårt test Big Five personlighetsprofil är ett professionellt test enligt femfaktorteorin och ger svar på 35 dimensioner i personligheten. Vi genomför en licensieringsutbildning per termin och/eller när vi har minst fyra deltagare i en kurs. […]

Read More