Category Archives: VÅRA TJÄNSTER

Bisnode har förnyat sitt avtal om vårt matchningssystem

Bisnode Kredit AB har förnyat avtalet för tredje året, för användning av vårt system för matchning av kandidater med normgrupper för säljare. Vårt unika system där samtliga kandidater testas med vårt personlighetstest Big Five Personlighetsprofil är det verktyg som BISNODE använder i sin rekryteringsverksamhet. Bisnode rekryterar säljare inom larmsektorn och vårt system ger klara besked om en kandidat har […]

Read More

VERISURE använder vårt unika matchningsverktyg

Verisure har tecknat avtal för användning av vårt system för matchning av kandidater med normgrupper för säljare. Vårt unika system där samtliga kandidater testas med vårt personlighetstest Big Five Personlighetsprofil är det verktyg som VERISURE nu använder i sin rekryteringsverksamhet. Verisure rekryterar säljare inom larmsektorn och vårt system ger klara besked om en kandidat har […]

Read More

Chefsrekrytering

Att rekrytera en chef är enkelt – att rekrytera en bra ledare är svårare! Det krävs kompetens, erfarenhet och en genomtänkt rekryteringsprocess för att hitta rätt ledare! En chef har stort ansvar och många roller vilket ställer stora krav på dennes personlighet. Organisationer fungerar inte utan bra chefer, och alla tjänar på ett tydligt ledarskap. […]

Read More

Certifiering i testmetoden – Big Five Personlighetsprofil

Vi erbjuder inte bara rekryteringssystem med testet integrerat, utan du som vill sköta din testning själv kan licensiera dig i vår testmetod. Vårt test Big Five personlighetsprofil är ett professionellt test enligt femfaktorteorin och ger svar på 35 dimensioner i personligheten. Vi genomför en licensieringsutbildning per termin och/eller när vi har minst fyra deltagare i en kurs. […]

Read More

Tankar kring rekrytering

Personligheten är helt avgörande hur effektiv en person kommer att bli och hur väl han eller hon kommer att trivas i ett visst yrke och på en viss arbetsplats? Psykologisk forskning visar att personligheten är av större betydelse för framgång inom yrkeslivet än vad man tidigare har trott. Självklart är de kunskaper som personen har byggt upp genom utbildning och […]

Read More

Rekryteringsprocessen

Vi har en lång rad uppdrag bakom oss, där vi rekryterat kandidater på olika nivåer och inriktningar, allt ifrån säljare i olika funktioner till kvalificerade chefer på högsta nivå. Kvaliteten i våra rekryteringar är A och O, och vi lämnar därför garanti på alla uppdrag. Alla kandidater bjuds in att ta testet – Big Five Personlighetsprofil, […]

Read More