Teamutveckling

Satsa på att göra en ”step-up” av dina säljare eller ditt team genom vår analys av utvecklingspotential som respektive teammedlem har i sin personlighet.
Med hjälp av detta får du insikter i hur du skall coacha dina säljare eller dina teammedlemmar baserat på verkliga insikter om deras personlighet.

När man ser sina starka och svaga sidor kan man snabbt tillsammans göra en personlig utvecklingsplan.

Vi låter alla ta vårt test – Big Five Personlighetsprofil.
Vi gör en ingående analys av deras personlighet och i ett coachingsamtal går vi igenom de starka och svaga punkterna, och gör tillsammans en åtgärdslista som personen skall arbeta vidare med.

Styrkan i att låta en extern coach ta dessa samtal är att eftersom det inte finns en chef-medarbetarrelation så är relationen en bra grund för ett mer öppet samtal.

  • Lämplig för analys av team eller hel säljkår
  • Samtliga tar testet Big Five Personlighetsprofil
  • Normgrupp tas fram för hela gruppen
  • Vi avrapporterar genom skriftlig rapport
  • Samtliga deltagares PROFILER ingår i rapporten

Bygg ditt team genom att låta oss göra en analys och genomgång av dina teammedlemmar!